Contact Us

Adria Yacht Design d.o.o.

za projektiranje i gradnju brodova i turistička agencija
Sjedište: Krk, Slavka Nikolića 39.
OIB: 30915667764
Upisano u Trgovački sud u Rijeci pod brojem: Tt-10/4635-2
Poslovni račun:
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka: IBAN:HR1924020061100588555
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti.
Osnivač i član uprave Petar Predović (direktor)